Hvordan

Slik avgrenser du utformingen av tabeller i Word

De fleste vet hvordan man lager tabeller i Word. Men har du følelsen av at bordene dine ofte ser så kjedelige ut mens de alltid ser vakrere ut i andre eller i magasiner? Det er en rekke formateringstriks for å krydre radene og kolonnene. Forresten lager du et bord helt i Word, fordi dette programmet har alt du trenger for å lage stilige bord.

Tips 01: Hurtigbord

Den raskeste måten å lage et fint bord på er gjennom funksjon Raske bord å bruke. Disse innebygde designene sparer deg for mye blod, svette og tårer. Word lagrer disse hurtigbordene i et galleri med såkalte byggesteiner. Gå til Sett inn / Tabell / Hurtigtabeller og velg et ferdig design. Tilpass den i henhold til dataene ved å legge til eller fjerne rader og kolonner. Har du jobbet grundig på bordet og vil du beholde det? Deretter legger du det til galleriet Raske bord gjennom i det vinduet Lagre utvalget i hurtigtabellgalleriet å velge. Skriv deg inn i vinduet Lag ny byggestein bordet ditt et navn.

Mini verktøylinje

Du kan legge til rader og kolonner i en eksisterende tabell veldig raskt med mini-verktøylinjen. For å la dette sidekicket hjelpe deg, høyreklikker du i en celle ved siden av, over eller under der den ekstra raden eller kolonnen skal plasseres. Velg alternativet i popup-vinduet Sett inn slik at du kommer til kommandoene for å legge til en rad eller kolonne.

Utvid tabellen

Du kan legge til kolonner og rader mye raskere, nemlig med ett museklikk! Når du hviler musepekeren på venstre kant av radene eller like over høyre side av en kolonne, vises et pluss-tegn i en sirkel. Klikk på den, og Word vil legge til en ny kolonne eller rad på det stedet i samme format som de andre radene og kolonnene.

Tips 02: Bordstil

Den vanligste måten å lage en tabell i Word er gjennom fanen Sett inn. Der klikker du på Bord og velg hvor mange rader og kolonner du trenger ved å sveve over rutenettet. Som standard får du bare en hvit tabell med sorte linjer, men ved å klikke i tabellen vises to ekstra faner i båndet: Borddesign (eller Å designe) og Oppsett. Du kan tilpasse det utseendet på bordet i fanen Design i en av de mange farger og stiler som passer til bordets formål. Fanen Oppsett Det sier seg selv at du kan legge til rader og kolonner i tabellen, slå sammen eller fjerne dem, bestemme hvordan tekstjusteringen i cellene skal være og så videre.

Du kan justere utseendet på tabellen i kategorien Design

Tips 03: Tabellegenskaper

Hvis du bruker tabellen for å klargjøre et stykke tekst, er det standard mellom de forskjellige tekstdelene. Men du kan også velge å ha teksten viklet rundt bordet. Fordelen med tekst rundt bordet er at mer tekst kan få plass på en side. Høyreklikk på bordet og velg Tabellegenskaper. Klikk nedenfor Innpakning av tekst Over alt. Selvfølgelig skal ikke teksten rundt holde seg til bordet. Klikk på for å skape litt plass Plassering. I dette vinduet angir du avstanden til teksten rundt. Sørg for at alternativet Flytt med tekst er sjekket, slik at teksten og tabellen holder sammen når du senere endrer innholdet i dokumentet.

Hersker

For å plassere kolonnene nøyaktig, bruk linjalen i kombinasjon med Alt. Først tar du fram linjalen i fanen Statue hvor du har muligheten Hersker Sjekk. Flytt deretter musepekeren over en kant av tabellen. Når dobbeltpilen vises, klikker du på kanten og holder nede Alt-tasten. Som et resultat vil Microsoft Word indikere til millimeteren øverst på linjalen hvordan kolonnene er delt.

Tips 04: Konverter tekst

Hvis du har tekstdata som er atskilt med faner, kan du enkelt konvertere teksten til en tabell via Sett inn / Tabell / Sett inn tabell. Word bestemmer antall kolonner på grunnlag av fanene og setter dataene pent i hver celle. Antall rader bestemmes av antall rader du velger. I tillegg til faner kan du også generere en tabell ved hjelp av semikolon eller bindestrek. Du velger fra menyen Sett inn / tabell foran Konverter tekst til tabell så kan du bestemme utseendet på tabellen selv, for eksempel ved å velge en fast kolonnebredde eller en bredde som tilpasser seg innholdet.

Justering

Hvordan innholdet i en tabell er justert, har betydning for utseendet på tabellen. Med justert mener vi hvordan innholdet i en celle fordeles. Du registrerer den justeringen i kategorien Oppsett. Det er ni alternativer. På samme fane finner du knappen Celle marginer som lar deg stille avstanden fra cellelinjen til dataene i cellen.

Går du for et bord uten kantlinjer? Slå på rutenettet for å fremdeles kunne se hva du gjør

Tips 05: Kanter og skyggelegging

Hvis du vil gjøre visse deler av bordet bedre eller mindre synlig, kan du leke med kantene og skyggelegge. Du finner dette vinduet med samme navn via Tabellegenskaper, helt nederst på fanen Bord. Som standard består tabellen av linjer med samme tykkelse, men du kan for eksempel bare bare skissere den ytre rammen og skjule de indre linjene. For å gjøre dette, klikk først på fanen Kanter på institusjonen Nei. Klikk deretter på knappen Rammeverk etterfulgt av en linjestil, farge og tykkelse. Du kan også gi celler en farge, slik at du ikke engang trenger et rutenett for å presentere dataene på en ryddig måte. Velg for eksempel den øverste raden og fargelegg den med malingsbøtta (i Start-båndet eller via Mini-verktøylinjen).

Ledig hånd

Det er også mulig å tegne et bord på frihånd. Velge Sett inn / tegne tabell / tabell. Deretter tegner du et rektangel der du tegner linjer med blyanten. Klikk for å tegne linjen og slipp museknappen for å lagre linjen. Dette alternativet er bare interessant hvis du trenger en tabell der ikke alle kolonner eller celler er like, eller hvis du vil bruke diagonale linjer.

Tips 06: Rutenettlinjer

Når du setter inn en tabell, vil Word automatisk legge til svarte cellegrenser. Du kan velge å fjerne disse kantene, for eksempel fordi du ikke vil at de skal skrives ut. Men så lenge du fremdeles jobber med bordet ditt, er det nyttig å kunne gjenkjenne de enkelte cellene. Knappen brukes til dette Vis rutenett i fanen Oppsett.

Hvis du har lange tittelnavn i tabellen din, kan du velge å endre tekstretningen til disse cellene. For å gjøre dette, klikk med høyre museknapp i tabellen og velg kommandoen Tekstretning.

Til slutt: bruk en sans serif-skrift i tabeller. Sans serif betyr: uten bindestrek (serif) i endene av bokstaver, tall og andre tegn. Slike skrifter virker mer profesjonelle.