Hvordan

Vis ukenumre i Outlook 2010

For noen mennesker er det uunnværlig å bruke ukenumre i dagbøker og kalendere. Disse vises imidlertid ikke som standard i Outlook 2010. Vi vil spare deg for bryet med å finne dette alternativet, og vil lede deg til riktig hake. Instruksjonene er gitt for både den nederlandske og den engelske versjonen av Outlook 2010.

Åpne Outlook 2010, klikk på den gule filknappen og deretter på Alternativer.

I vinduet Alternativer for Outlook klikker du på Kalender-knappen og blar til delen Visningsalternativer. Sjekk Vis ukenumre i månedsvisningen og i alternativet Date Navigator.

Resultatet er som følger, se neste bilde.

Merk: det er forskjeller i hvordan uke ett av året beregnes i forskjellige land. I Nederland er uke en den første uken i året som inneholder fire eller flere dager i det nye året. Men i USA er uke 1 uken 1. januar. Gå tilbake til File / Options / Calendar (File / Options / Calendar). I delen Arbeidstid sjekker du at rullegardinlisten Første uke i året har alternativet Første 4-dagers uke valgt. Hvis ikke, kan du justere det.